Reference

Merkur d.d.
Dinos Koper
SGTŠ Izola
Gasilska brigada Koper
Marina Portorož
CŠOD Burja
Pomorski in tehnični center Portorož
APO San Simon
Javno podjetje komunala izola
Sandej d .o .o . Izola
Voza d .o .o . Koper
Savske elektrarne ljubljana d .o .o .
Cpk, d.d., koper
Avto jereb d.o.o. Izola
Histria commerce d .o .o . Portorož
Geodetska uprava Koper

Občina izola
Center za kulturo , šport in prireditve Izola
Mestni plinovodi d .o .o .koper
Spl d .d . Ljubljana
Zveza delovnih invalidov Slovenije Ljubljana
Makro 5 gradnje d.o.o. Koper
Investina, d.o.o.koper
OŠ Pier Paolo Vergerio il vecchio - Koper
Gimnazija Gian Rinaldo Carli koper
Bitermo d.o.o. Portorož
MNZ Koper
Dom dva Topola Izola
Sonček
Krajevna skupnost Portorož
Javni zavod za šport MOK
Bonifika d.o.o.